Avsnitt 4: Stabiliseringsnivån –den betydelsefulla grunden

Parets förändringsprocess i emotionellt fokuserad terapi delas in i tre nivåer. Indelningen är framförallt en stor hjälp för oss terapeuter att veta var i processen vi befinner oss och vad nästa steg i terapin är. I det här avsnittet pratar vi om den första nivån: Vad kännetecknar den? Vilka särskilda utmaningar och svårigheter kan vi stöta på? När är det dags för nästa nivå?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.