Avsnitt 2: Sex i en långvarig kärleksrelation

Vi träffar Zoya Simakhodskaya, Ph.D., EFT Trainer och Michael Moran, EFT- och sexterapeut, som båda är praktiserande terapeuter i New York. De berättar inspirerande om sina erfarenheter av EFT terapi såväl som sexterapi och hur dessa kan förenas. De ger sin syn på vanliga problem gällande sex i långvariga relationer samt på hur vi terapeuter kan hjälpa par som fastnat i olika dilemman kring sex utifrån ett EFT perspektiv.  Avsnittet är på Engelska och spelades in 21 september 2020 när de var i Stockholm och höll en workshop om att arbeta med sex i EFT.

Zoya Simakhodskaya och Michael Moran
Zoya Simakhodskaya och Michael Moran

Deras workshops:

Hold me tight, hold me just right (inriktning på sex): https://www.fulfilledcouples.com/couple-workshops.html

Den vanliga Hold me tight workshopen: https://cpidnyc.com/hold-tight-workshop/

För dig som är terapeut och vill lära dig arbete med Sex i EFT så hittar du deras kommande utbildningar här: Sexuality and EFT Workshop