Sex i en långvarig kärleksrelation

Vi träffar Zoya Simakhodskaya, Ph.D., EFT Trainer och Michael Moran, EFT- och sexterapeut, som båda är praktiserande terapeuter i New York. De berättar inspirerande om sina erfarenheter av EFT terapi såväl som sexterapi och hur dessa kan förenas. De ger sin syn på vanliga problem gällande sex i långvariga relationer samt på hur vi terapeuter kan hjälpa par som fastnat i olika dilemman kring sex utifrån ett EFT perspektiv.  Avsnittet är på Engelska och spelades in 21 september 2020 när de var i Stockholm och höll en workshop om att arbeta med sex i EFT.

Zoya Simakhodskaya och Michael Moran
Zoya Simakhodskaya och Michael Moran

Deras workshops:

Hold me tight, hold me just right (inriktning på sex): https://www.fulfilledcouples.com/couple-workshops.html

Den vanliga Hold me tight workshopen: https://cpidnyc.com/hold-tight-workshop/

För dig som är terapeut och vill lära dig arbete med Sex i EFT så hittar du deras kommande utbildningar här: Sexuality and EFT Workshop

Vad är kärlek?

Första avsnittet kring vad kärlek är. Synsättet som speglar svaret på frågan är emotionellt fokuserad terapi (EFT). Vi går in och svarar på ”Vad kärlek är” med hjälp av anknytningsteorin och EFT. Förhoppningsvis kan vi hjälpa terapeuter som jobbar med parterapi att fokusera deras arbete. Men frågeställningen är självklart intressant även för alla som lever i en kärleksrelation och vill förstå sig själv bättre i den.

Här kan du även se video om den forskning vi refererade till i avsnittet: