Avsnitt 3: Emotioner

Nyckeln till förändring

I avsnitt 3 av Hej Kärleken fördjupar vi oss i emotioner – själva navet i emotionellt fokuserad parterapi. Bland annat pratar vi om vilka kärnemotionerna är enligt EFT och hur dessa tar sig i uttryck? Och på vilket sätt är de så viktiga för effektiv parterapi och för att förändring ska kunna ske?

De sex kärnemotionerna

EmotionHandlingsrespons
ILSKAStå på sig, försvara sig
SORGSöka stöd, dra sig tillbaka
FÖRVÅNING eller UPPHETSNINGDelta, utforska
AVSKY eller SKAMDölja, exkludera, undvika
RÄDSLAFly, frys, ge upp mål, kämpa
GLÄDJEKontakt, engagera sig

Emotionens delar

  • Trigger
  • Snabb bedömning (alarm systemet)
  • Kroppslig reaktion
  • Meningsskapande
  • Handlingstendens

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.