Avsnitt 5: Nivå 2 – mot en trygg anknytning

Vi djupdyker i den andra nivån som handlar om omstrukturering av det emotionella bandet mellan paret. Fokus ligger på att stanna upp och vara kvar i känslorna och att paret vågar vara sårbara med varandra. Hur hjälper vi dem att uttrycka sina anknytningsbehov utifrån en sårbar position och att acceptera varandras behov? Målet med nivån är att etablera en trygg vuxen anknytning för paret.

Avsnitt 4: Stabiliseringsnivån –den betydelsefulla grunden

Parets förändringsprocess i emotionellt fokuserad terapi delas in i tre nivåer. Indelningen är framförallt en stor hjälp för oss terapeuter att veta var i processen vi befinner oss och vad nästa steg i terapin är. I det här avsnittet pratar vi om den första nivån: Vad kännetecknar den? Vilka särskilda utmaningar och svårigheter kan vi stöta på? När är det dags för nästa nivå?

Avsnitt 3: Emotioner

Nyckeln till förändring

I avsnitt 3 av Hej Kärleken fördjupar vi oss i emotioner – själva navet i emotionellt fokuserad parterapi. Bland annat pratar vi om vilka kärnemotionerna är enligt EFT och hur dessa tar sig i uttryck? Och på vilket sätt är de så viktiga för effektiv parterapi och för att förändring ska kunna ske?

De sex kärnemotionerna

EmotionHandlingsrespons
ILSKAStå på sig, försvara sig
SORGSöka stöd, dra sig tillbaka
FÖRVÅNING eller UPPHETSNINGDelta, utforska
AVSKY eller SKAMDölja, exkludera, undvika
RÄDSLAFly, frys, ge upp mål, kämpa
GLÄDJEKontakt, engagera sig

Emotionens delar

  • Trigger
  • Snabb bedömning (alarm systemet)
  • Kroppslig reaktion
  • Meningsskapande
  • Handlingstendens

Avsnitt 2: Sex i en långvarig kärleksrelation

Vi träffar Zoya Simakhodskaya, Ph.D., EFT Trainer och Michael Moran, EFT- och sexterapeut, som båda är praktiserande terapeuter i New York. De berättar inspirerande om sina erfarenheter av EFT terapi såväl som sexterapi och hur dessa kan förenas. De ger sin syn på vanliga problem gällande sex i långvariga relationer samt på hur vi terapeuter kan hjälpa par som fastnat i olika dilemman kring sex utifrån ett EFT perspektiv.  Avsnittet är på Engelska och spelades in 21 september 2020 när de var i Stockholm och höll en workshop om att arbeta med sex i EFT.

Zoya Simakhodskaya och Michael Moran
Zoya Simakhodskaya och Michael Moran

Deras workshops:

Hold me tight, hold me just right (inriktning på sex): https://www.fulfilledcouples.com/couple-workshops.html

Den vanliga Hold me tight workshopen: https://cpidnyc.com/hold-tight-workshop/

För dig som är terapeut och vill lära dig arbete med Sex i EFT så hittar du deras kommande utbildningar här: Sexuality and EFT Workshop

Avsnitt 1: Vad är kärlek?

Första avsnittet kring vad kärlek är. Synsättet som speglar svaret på frågan är emotionellt fokuserad terapi (EFT). Vi går in och svarar på ”Vad kärlek är” med hjälp av anknytningsteorin och EFT. Förhoppningsvis kan vi hjälpa terapeuter som jobbar med parterapi att fokusera deras arbete. Men frågeställningen är självklart intressant även för alla som lever i en kärleksrelation och vill förstå sig själv bättre i den.

Här kan du även se video om den forskning vi refererade till i avsnittet: